FOSEN FJORDHOTEL - 7170 Åfjord - Tlf: 72 53 20 00

KURS OG KONFERANSE 2017-08-31T18:26:18+00:00

Kurs og konferanse

Vår beliggenhet midt på Fosen gjør reisetiden kort for regionale arrangement

Fosen Fjordhotel er ideell for kurs, konferanser og seminarer. Vi tilbyr det en moderne kursarrangør krever.

Møterom
Våre fire møterom har følgende kapasitet som klasserom:

A – 60 personer
B – 30 personer
C – 30 personer
Seksringen (Glasshuset) 25 personer
A, B og C kan slås sammen slik at det blir plass til 120 personer.

Grupperom
Fosen Fjordhotel har to grupperom:

Mølla – 8 personer
Øra – 8 personer
Når det kun er behov for møtesal A (inntil 60 personer), vil de andre to møtesalene kunne brukes som møterom.

Andre fasiliteter
Trådløst nettverk
Projektor
Flipover
Overhead
Kurslederkontor
Kopimaskin med sorterer
PC tilknyttet bredbånd
Skriver

Prøv oss på Deres neste konferanse!